Rådgiver

FINANSIERINGSRÅDGIVER

Fulltid

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv – med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Vi søker en engasjert og proaktiv finansieringsrådgiver innen landbruk og tilleggsnæringer i Nordland


 Brenner du for næringsutvikling og verdiskaping? Har du en lidenskap for landbruk, tilleggsnæringer og/eller bioøkonomi og ønsker å bli med i et dynamisk team hvor Nordlands næringsliv, innovasjon og internasjonalisering står i fokus?

Nordland er et sterkt globalt næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i verdensklasse, og Innovasjon Norge Nordlands (INN) hovedoppdrag er å være en proaktiv bidragsyter og tilrettelegger for lønnsom næringsutvikling med utgangspunkt i fylkets fortrinn og mulighetsområder. Vi skal hjelpe gründere og vekstbedrifter til å nå sine mål spesielt med tanke på økt innovasjon, verdiskaping, FOU, samarbeid og internasjonal satsing, og vi er stolte av å kunne delta i spennende utviklingsarbeid for økt verdiskaping.
Vi ønsker nå å styrke vårt team på landbruk, tilleggsnæringer og bioøkonomi og søker en engasjert, dynamisk og fleksibel finansieringsrådgiver som kan bidra til økt verdiskaping gjennom proaktiv mobilisering, behovsanalyser og sparring med kunder og samarbeidspartnere, samt saksbehandling av aktuelle finansieringssaker.  Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Roller/ansvar/hovedoppgaver

 • Aktivt markeds- og mobiliseringsarbeid innenfor relevante markedssegment og samarbeidspartnere
 • Finansiering, forretningsmodellering, innovasjon og internasjonalisering
 • Kunne formidle bredden av Innovasjon Norge sine virkemidler, inkl. våre finansieringstjenester
 • Jobbe frem gode saksinnsinnstillinger gjennom god kundedialog, sparring, behovsavklaring og prosjektvurdering innen varierte bransjer og forretningsmessig tjenesteyting
 • Oppfølging av kundeengasjement
 • Reiseaktivitet i fylket må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant økonomisk/landbruksfaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Kjennskap til landbrukssektoren
 • Kjennskap til bioøkonomi er en fordel
 • Kompetanse om kommersialisering, strategisk forretnings- og innovasjonsutvikling
 • Bedriftsøkonomisk forståelse, med særlig vekt på regnskapsanalyse, lønnsomhetsvurderinger, kalkyler/budsjettering og finansiering
 • Kredittfaglig kompetanse (med særlig vekt på vurdering av driftsøkonomi, betjeningsevne og aktuelle sikkerheter) er en fordel
 • Kunnskap om digitale/teknologiske utviklingstrekk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Det blir lagt stor vekt på at du er initiativrik, utadrettet, løsningsorientert, har godt humør og skaper dynamikk og energi
 • Sterkt fokus på kundeservice
 • Relasjonsbygger
 • Resultatorientert, analytisk og strukturert
 • Opptatt av å se nye muligheter og finne gode løsninger
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og kundedialog

Vi kan tilby:

 • Spennende og faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Stort nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
For nærmere informasjon om stillingen kontakt Avdelingsleder Bjørg H. Jenssen, tlf. 95867220

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag. Innovasjon Norge er en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.
Søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring for å være aktuell som søker. Innovasjon Norge kan gjennomføre bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger om arbeidserfaring, utdanning og annen informasjon som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Innovasjon Norge vil ikke gjennomføre bakgrunnssjekken uten først å ha mottatt samtykke fra kandidaten gjennom et samtykkeskjema.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Offentleglova §25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig.  Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vi vil kun ta i betraktning elektroniske søknader som kommer via HR Manager.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv – med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.