Faglig leder / Forskningssjef

Faglig leder/forskningssjef

Fulltid

Norsøk

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og kunnskapsformidling. NORSØK skal bidra med kunnskap for et mer bærekraftig landbruk og samfunn. Fagområdene er økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og fornybar energi. NORSØK holder til på Tingvoll gard på Nordmøre, har 24 ansatte og samarbeider tett med andre forsknings- og rådgivningsinstitusjoner.  

Faglig leder/forskningssjef

NORSØK gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) innen økologisk jordbruk, miljø og fornybar energi. NORSØK har også en omfattende informasjons- og formidlingsaktivitet innen økologisk produksjon. Formidlingen gjennomføres via nettsteder som www.agropub.nowww.norsok.nowww.forskning.no, artikler i ulike fagtidsskrift, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift, kurs og foredrag, samt utvikling av ulike typer informasjonsmateriell

Faglig leder/forskningssjef vil inngå i NORSØK sin ledergruppe og skal lede det faglige arbeidet innen forskning, utvikling og formidling. Stillingen vil også omfatte oppgaver som for eksempel kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning, organisasjoner, offentlig forvaltning og bedrifter og prosjektoppfølging.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav:
Landbruksrelatert utdannelse på minimum mastergradsnivå.

Det vil telle positivt med:

 • doktorgradskompetanse
 • erfaring fra arbeid i landbruksorganisasjoner eller offentlig forvaltning innen landbruk
 • erfaring med forskning og faglig kvalitetssikring
 • erfaring med prosjektutvikling og prosjektinnhenting
 • ledererfaring
 • erfaring med økonomistyring

Andre krav:

 • god i skriftlig og muntlig formidling på norsk og engelsk

Personlige egenskaper/egnethet:

 • motivasjon for å lede FoU innen økologisk landbruk
 • god formidlingsevne
 • strategisk og har evne til å tenke nytt og tverrfaglig
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • interesse for å bli kjent med nye miljøer og personer
 • interesse for ulike fagområder knyttet til FoU innen økologisk landbruk

NORSØK tilbyr:

 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • ulike velferdsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår:
Lønn etter gjeldende avtaler.

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf. 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no eller nestleder Kristin Sørheim, tlf. 952 86 060.

E-post:kristin.sorheim@norsok.no

Sende søknad:
Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no
Merk søknaden «faglig leder».

Tiltredelse 01.01.23. Les fullstendig utlysning her. (https://www.norsok.no/ledige-stillinger-2) Søknadsfrist: 14.10.22