Fagkoordinator

Fagkoordinator grønnsaker

Fulltid

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av 10 regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet på Ås. Vi har totalt 24 400 medlemmer og 350 ansatte som dekker hele landet. Vår visjon er «Kompetanse for framtida». NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbruksnæringas behov.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ansvarlig for å skape verdi for bonden og NLR, gjennom å utvikle rådgivere og et helhetlig tilbud. Tilrettelegge for likeverdig og enhetlig rådgiving over hele landet
 • Ansvarlig for å formidle fag og kunnskap i møte med rådgiverne til det beste for NLR og bonden
 • Ansvar for kompetanseheving og motivering innenfor eget fagområde 
 • Ansvar for strategisk utvikling av sitt fagområde
 • Ansvar for å nå sine mål lagt i handlingsplan 
 • Bidra til et godt samarbeid internt i NLR
 • Aktivt bidra til å bygge merkevaren NLR og styrke vår posisjon i markedet
 • Bindeledd mellom forskning og den praktiske rådgivingen. Holde seg faglig oppdatert og sikre faglig utvikling hos våre rådgivere. Initiere forsknings – og utviklingsprosjekter
 • Lede Fagforum grønnsaker
 • Kontakt med nasjonale samarbeidspartnere, myndigheter og fagmiljøer
 • Fagkoordinatoren rapporterer til avdelingsdirektør fag i NLR 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på master eller ph.d. nivå innenfor relevant fagfelt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til landbruket og hva som påvirker utvikling og rammebetingelser
 • Bred erfaring innen grønnsaker på friland 
 • Gode språkkunnskaper og god formidlingsevne skriftlig og muntlig. Arbeidsspråk er norsk
 • Bred erfaring med prosjektarbeid 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, resultatorientert og strukturert i tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Dyktig teamleder, organisator og motivator
 • Gode evner til å bygge relasjoner med fagmiljøer og fagpersoner.
 • Vi ønsker oss en person med faglig tyngde som evner å videreutvikle en kultur for bygging og deling av kompetanse blant våre grønnsaksrådgivere
 • Du har tilgang til bil, da jobben vil medføre noe reising

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Hyggelige kollegaer, et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass vi er stolte av
 • Vi kan tilby et landsdekkende lag med meget dyktige rådgivere med et stort engasjement for fagfeltet grønnsaker
 • En stor grad av frihet til å prioritere og styre egen arbeidsdag
 • Gode muligheter for kontinuerlig faglig og personlig utvikling
 • Kontorplassering etter nærmere avtale. Vi anser det som viktig at koordinatoren sitter i et aktivt NLR-miljø.