Leder

Enhetsleder landbruk

Fulltid

Steinkjer kommune

Åpen, lys og glad

Steinkjer kommune i hjertet av Inntrøndelagsregionen er en av landets største landbrukskommuner. Regionen har tydelige fortrinn i videreutvikling av landbruk og bioøkonomi gjennom kombinasjonen av sterke fagmiljøer og ei framoverlent og innovativ landbruksnæring, med gode naturgitte ressurser. Enhet landbruk har ansvar for kommunens tilskuddsforvaltning innenfor jord- og skogbruk, lovforvaltning innenfor jord- og skogbruk, motorferdsel, viltforvaltning og naturforvaltning. Enheten har også delansvar for kommunens klima- og miljøarbeid i tilknytning til sine fagfelt. Kommunen har en ambisjon om at Steinkjer-landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk, og enheten har derfor også et ansvar for bidrag til utvikling av landbruket. Enheten har til sammen 6 faste ansatte.

I teknisk etat, enhet landbruk, er det fra 1. september 2021 ledig 100 % stilling som enhetsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede enhetens personal i henhold til de styringssignalene som blir gitt fra politisk og administrativ ledelse
 • Forvalte tildelte økonomiske ressurser
 • Bidra til utvikling i kommunen med bakgrunn i enhetens ansvarsoppgaver
 • Bidra til arealforvaltning i kommunen, der jordvernet balanserer mot utviklingsbehov innenfor andre næringer og nødvendig infrastruktur
 • Bidra i kommunens klima- og miljøarbeid relatert til enhetens fagområder
 • Sikre enhetens kvalitetsarbeid i alle ledd
 • Saksbehandling for politisk styringsapparat
 • Andre forvaltnings- og utviklingsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Har høyere utdanning på masternivå, på relevant fagområde
 • Har relevant erfaringsbakgrunn
 • Har erfaring innen offentlig forvaltning
 • Har svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlige egenskaper
 • Er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Kan videreføre et godt etablert lagspill i enheten og i samspill med ansatte videreutvikle dette lagspillet
 • Kan kommunisere godt og tydelig både mot publikum, mot politisk styringsapparat og internt i kommuneadministrasjonen
 • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere og næringsliv god service innenfor de rammene enheten til enhver tid har

Vi tilbyr
Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår, med lønn etter avtale.

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.