Doktorgradsstipendiat

Doktorgradsstipendiat innen agroøkologi

Stipendiat

Norsøk

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og
kunnskapsformidling. NORSØK skal bidra med kunnskap for et mer bærekraftig landbruk og samfunn.
Fagområdene er økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og fornybar energi. NORSØK holder til på Tingvoll gard på Nordmøre, har 24 ansatte og samarbeider tett med andre forsknings- og rådgivningsinstitusjoner.

NORSØK har ledig 100% stilling som doktorgradsstipendiat innen agroøkologi med tiltredelse 01.02.2022

Stillingen er en rekrutteringsstilling med mål om seinere fast ansettelse i NORSØK.

PhD-studiet vil bli gjennomført som en del av prosjektet «Balancing production and environment (PROENV)». Prosjektet er et ERA-nett prosjekt og ledes av Aarhus Universitet, Danmark, og har samarbeidspartnere i Norge, Spania og Italia.
Formålet med prosjektet er å få kunnskap om og redskap til å oppnå en optimal balanse mellom landbruksproduksjon og miljøeffekter ved å optimalisere fordelingen av husdyrgjødsel i tid og sted. PhD vil jobbe med systemanalyse og modellering og se spesielt på effekt av intensivering av husdyrproduksjonen på utslipp av klimagasser, energi-forbruk, næringsbalanser, biodiversitet og økonomi. Som en del av det vil vi undersøke effekt av økologiske og agroøkologiske metoder som alternativ til en intensiv landbruksproduksjon.

Kontorsted vil være ved NORSØK på Tingvoll i Norge. Et tidsbegrenset studieopphold ved Aarhus Universitet legges inn som en del av PhD-studiet.

Faglige kvalifikasjonskrav:
Det kreves:

 • naturvitenskapelig utdannelse på MSc-nivå innen agroøkologi eller tilsvarende
 • at stipendiaten er kvalifisert til opptak til PhD-utdanning

Andre krav:

 • god i engelsk skriftlig og muntlig
 • kunne delta i muntlig kommunikasjon på et nordisk språk
 • kjennskap til norsk og/eller europeisk jordbruk

Det vil telle positivt med:

 • tidligere arbeidserfaring (særlig innen landbruk)
 • relevant tilleggsutdanning
 • erfaring fra datamodellering og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring fra arbeid med store datamengder

Personlige egenskaper/egnethet:

 • motivasjon for forskerkarriere
 • evne til abstrakt tenkning og systemtenkning
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

NORSØK tilbyr:

 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • ulike velferdsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår:
Lønn etter gjeldende avtaler.

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf. 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no eller prosjektleder Sissel Hansen, tlf. 901 31 782 E-post: sissel.hansen@norsok.no

Sende søknad:
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til post@norsok.no
Merk søknaden «søknad PhD».