Direktør

Direktør for fagavdeling skog og miljø

Fulltid

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er den sentrale næringspolitiske organisasjonen for skogeiersamvirkene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog. Skogeiersamvirkene har til sammen ca. 30 000 medlemmer og står for over 80 prosent av norsk tømmeromsetningen i en verdikjede med en årlig omsetning på om lag 50 milliarder kroner.

Vi søker etter en person som skal lede vår avdeling innen fagområdet skogbruk og miljø. Avdelingen består for tiden av seks personer med nasjonal spisskompetanse på sine områder. Sentrale tema for avdelingen er skogproduksjon, klima, biologisk mangfold, sertifisering, transport og grunneierrett. Avdelingen har også ansvaret for drift av sertifiseringsordningen PEFC og Skogtiltaksfondet.

Skogeierforbundets hovedoppgave er å bedre skogbrukets rammebetingelser. Vi søker derfor etter en person som kjenner skognæringen og skogbrukets muligheter og utfordringer godt, og samtidig har god forståelse for beslutningsprosessene innen politikk og offentlig forvaltning.

Du har;

  • høyere skogbruksutdanning og minimum fem års relevant erfaring
  • nasjonal spisskompetanse innenfor ett eller flere av organisasjonens prioriterte arbeidsområder
  • ønske om å bidra til aktiv og bærekraftig utnyttelse av skog- og utmarksressursene i Norge
  • interesse for næringspolitisk arbeid

Vi tilbyr søkere;

  • en krevende og allsidig stilling med stor påvirkningsmulighet
  • et godt arbeidsmiljø med stor faglig tyngde
  • trivelige lokaler sentralt i Oslo
  • en unik mulighet til å være med på å sette skogbruket i sentrum for det grønne skiftet
  • lønn etter avtale