Daglig leder

Daglig leder

Fulltid

Norgesfôr Orkla

Norgesfôr Orkla tilbyr en spennende lederstilling i et selskap og bransje i utvikling. Vi er plassert i Orkland og Melhus kommune, som er aktive næringskommuner, med stor aktivitet og høy grad av næringsutvikling. Vi har ansvar for å utvikle næringa i tråd med samfunnets utvikling og en fremtidsrettet matproduksjon. Lokalt korn foredles til bærekraftig norsk mat!

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for daglig drift i Norgesfôr Orkla
 • Ansvar for ulike forbedringsprosjekter og kontinuerlige utviklingsprosesser.
 • Strategiarbeid og organisasjonsutvikling.
 • Kundekontakt og marked.
 • Overordnet ansvar for økonomi og rapportering til styret.
 • Personalansvar.
 • Overordnet ansvar for HMS og kvalitet

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Erfaring med næringsmiddelindustri, oppfølging av vedlikehold, praktiske ferdigheter og teknisk innsikt verdsettes.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig, kreves i stillingen.
 • Du bør ha høyere relevant utdanning.
 • God digital kompetanse og erfaring fra en lignende stilling vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en driftig og positiv daglig leder med stor arbeidskapasitet og sterkt eierskap.
 • Du er serviceinnstilt og er resultat- og løsningsorientert.
 • I tillegg er du samarbeidsorientert, har en strukturert arbeidsform og har god gjennomføringsevne.
 • Det er en fordel at man er interessert i landbruk og har lokal kjennskap til næringa.

Vi tilbyr:

 • En allsidig lederstilling i en virksomhet der du kan sette preg på egen arbeidshverdag.
 • En allianse(Norgesfor) som vil støtte og bidra med sin kompetanse og godt samarbeid.
 • En lederstilling i en bedrift med vekstambisjoner.
 • Arbeidssted Fannrem (hovedkontor), Lundamo og Meldal
 • Konkurransedyktige betingelser.

Om arbeidsgiveren:

Norgesfôr Orkla er en bedrift med 23 ansatte, 196 mill i omsetning og har som ansvar å bidra til at lokalt korn foredles til bærekraftig norsk mat.

Norgesfôr Orkla (formelt navn Orkla Kornsilo og Mølne SA) er medlem av Norgesfôrkjeden, og har siden 1952 vært kornmottaker, kraftfôrprodusent og forhandler av øvrige driftsmidler til landbruket. Samvirkeforetaket har en solid lokal forankring gjennom utsalgssteder og kornmottak på Fannrem, Lundamo og Meldal, og produksjonsanlegg på Fannrem og Meldal. Ved disse anleggene produserer vi kraftfôr til storfe, sau, svin, hest og fjørfe, og tar årlig imot 14 000 tonn korn. Vår geografiske beliggenhet, med de mulighetene denne gir for å lokalt foredle det bonden produserer og trenger, er et viktig bidrag til å skape lønnsomhet for våre leverandører og kunder, og samtidig møte samfunnskravet om et klimasmart og framtidsrettet landbruk.

Norgesfôr Orkla er et kunnskapssenter, en støttespiller og en ambisiøs utfordrer i markedet!

Norgesfôr AS er en kjede av kraftfôrprodusenter og kornmøller på Østlandet og Midt-Norge. Kjeden har en sterk lokal forankring gjennom lokalt eierskap. Norgesfôr kjennetegnes av god kunnskap om markedet, nærhet og fleksibilitet.

Velkommen til Norgesfôr Orkla – Alltid der for deg!