Leder

Daglig leder

Deltid

Skogselskapet i Vestfold

Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon som samler alle med interesse for skog, skogbruk og friluftsliv. Vi har ca. 300 medlemmer og alle medlemmer er direkte medlemmer i Det norske Skogselskap. Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om skogens betydning som fornybar og framtidsrettet ressurs. Grunnskoleelever og lærere er vår viktigste målgruppe i dette arbeidet.

Daglig leder

Vår nåværende daglig leder går av med pensjon og vi søker ny daglig leder for Skogselskapet i Vestfold. Styret ser for seg en inntil 70%-stilling som daglig leder.

Hovedoppgavene for daglig leder:

 • Administrere driften av Skogselskapet i Vestfold.
 • Planlegge og gjennomføre skoleskogdager for flere barneskoler i vår region.
 • Forvalte våre 3 skogeiendommer, herunder noe eget kulturarbeid.
 • Samhandle og bygge relasjoner med aktuelle andre etater, myndigheter og organisasjoner med felles mål og interesser for skog, skogbruk og informasjon.

Vi søker person med følgende egenskaper og interesse:

 • Utadvendt person med god evne til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig.
 • Fordel med pedagogisk kunnskap eller relevant erfaring, samt god til å formidle.
 • Fordel med solid kunnskap og interesse om biologi, skog- og naturfag.
 • Har interesse av aktiv kommunikasjon, samt beherske nye digitale
  kommunikasjonsløsninger.
 • Lyst til å være med å bidra til mer kunnskap og interesse i og rundt skog og skogbruk som
  en del av løsningen og tiltakene for et bedre klima og et bærekraftig miljø.
 • Det vil være en fordel med relevant utdanning innen skogbruk/jordbruk.

Lønn etter avtale, ordnede forsikrings- og pensjonsforhold.
Må ha sertifikat, min kl B, og disponere egen bil.
Arbeidsted: for tiden i Andebu (sammen med landbrukskontoret i Sandefjord Kommune)
Tiltredelse etter avtale.
Dersom du synes dette kan være av interesse og være noe for deg, vil vi gjerne at du søker
jobben i Skogselskapet i Vestfold.
Søknadsfrist: 1.juni 2020
Søknaden sendes: tor.anton@skogselskapet.no

Skogselskapet i Vestfold, Andebu Sentrum 26, 3158 Andebu

Spørsmål kan rettes til: Tor Anton Andersen, 917 06 934 (daglig leder)
Per-Asbjørn Andvik, 957 45 114 (styreleder)