Rådgiver

BEITE- OG UTMARKSRÅDGIVER

Fulltid

Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser. Virksomheten omfatter medlemskontakt, tidsskriftproduksjon, administrasjon, utviklingsarbeid innen sau- og geitavl og en rekke oppgaver innen utmark og beitebruk. Vi samarbeider nært med faglaga,
andre organisasjoner, forvaltningsinstanser og politiske miljø. Organisasjonen har 10 000 medlemmer og arbeider gjennom 18 fylkeslag og 330 lokallag. Vi har kontor i egne lokaler i sentrum av Ås i Akershus. Vi har 15 ansatte. Hjemmeside: www.nsg.no.

 

BEITE- OG UTMARKSRÅDGIVER

Norsk Sau og Geit styrker arbeidet på fagområdet beite/utmark med en ny fast stilling våren 2023. Stillingen inngår i et team med 2 rådgivere.
Vi ønsker en medarbeider med solid faglig bakgrunn og med god kjennskap til husdyrholdet og beitenæringen i Norge.

Arbeidsoppgavene vil være:

  • Fagoppgaver og medlemskontakt innen beitebruk, rovvilt, arealforvaltning, beiterett, dyrevelferd og helse, økologi.
  • Utredningsoppgaverinnen aktuelle temaer knyttet til utmarksbruk. Spesielt oppfølging av beite-/sankelag under ordningen Organisert beitebruk.
  • Bidra til presentasjon av fagstoff på nettside og i medlemsblad.

Kvalifikasjoner som vektlegges:

  • Vi søker en selvstendig, initiativrik og kreativ person med faglig innsikt, gode samarbeidsevner, evne til struktur og framdrift og som ikke minst trives med utfordringer i arbeidet.
  • Søkere med høyere utdannelse innen naturforvaltning, arealforvaltning, husdyrbruk, i kombinasjon med juridiske fag, vil bli foretrukket.
  • God kompetanse på IT samt skriftlig og muntlig framstillingsevne forutsettes. Arbeidsoppgavene medfører noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. Kontorsted i hyggelige lokaler sentralt i Ås i Akershus, med et uformelt, kollegialt arbeidsmiljø. Organisasjonen har egne pensjons- og
forsikringsavtaler.

Søknadsfrist: 6. februar 2023.  Spørsmål om stillingen rettes til:  Generalsekretær Lars Erik Wallin, tlf. 481 50 190, e-post: lew@nsg.no
Søknad, CV, kopi av vitnemål og relevante attester sendes til: Norsk Sau og Geit, Postboks 104, 1431 ÅS eller e-post: lew@nsg.no