Avlskonsulent

Avlskonsulent

Vikariat

Tyr SA

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for kjøttfeprodusenter i Norge, og har ca. 2000 medlemmer. Vårt hovedkontor er ved Senter for avl og bioteknologi i Hamar der vi er samlokalisert med Geno og Norsvin. Som avlsorganisasjon har TYR det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe.  Som interesseorganisasjon jobber TYR aktivt for å bedre de økonomiske vilkårene for våre medlemmer.

Da en av våre ansatte skal ha permisjon søker vi 

Avlskonsulent 

Avlskonsulenten inngår i avdelingen Avl og FoU som har hovedansvar for avlsarbeidet i TYR. Dette innebærer blant annet drift og gjennomføring av fenotypetesten for okser, registrering, genotyping og stambokføring av kjøttfe, samt beregning av avlsverdier. Arbeid i avdelingen medfører også kontakt og oppfølging av raselag, andre administrative oppgaver knyttet til faget og ulike prosjekter. 

Stillingen som avlskonsulent vil i hovedsak dreie seg om oppgaver relatert til “prosjekt datafangst”, herunder; 

  • Organisering knyttet til innsamling og analyse av biologisk materiale
  • Kvalitetssikring av egenskapsregistreringer som inngår i avlsarbeidet
  • Oppfølging av avlstiltak og tilbakeføring til avlsarbeidet
  • Registrering og evaluering av dataflyt internt og eksternt

TYR er en liten organisasjon som består av 10 ansatte. Det betyr at avlskonsulenten ved behov må delta i også andre oppgaver i avdelingen, eksempelvis stambokføring og fenotypetest av okser.

Fortrinnsvis søker vi en kvalifisert person med høyere husdyrfaglig utdanning, men søkere med annen bakgrunn og erfaring innen prosjektarbeid og administrasjon oppfordres også til å søke. Vi ønsker en resultatorientert og ansvarsbevisst person som tar initiativ og innehar gode samarbeidsevner. 

Stillingen er foreløpig vikariat i hel stilling for ett år, men det kan være mulighet for fast ansettelse etter et år. Vi tilbyr en konkurransedyktig lønn, godt arbeidsmiljø, og samlokaliseringen gjør at vi er en del av et spennende og utviklende fagmiljø.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til avl og FoU-sjef Siri Furre, tlf 99563119 eller epost siri.furre@tyr.no 

Kortfattet søknad med CV sendes snarest til TYR, Storhamargata 44, 2317 Hamar eller på e-post tyr@tyr.no innen 1. oktober 2022.