Forsker

Avlsforsker

Fulltid

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for kjøttfeprodusenter i Norge, og har ca 2000 medlemmer. Vårt hovedkontor er ved Senter for avl og bioteknologi i Hamar der vi er samlokalisert med Geno og Norsvin. Som avlsorganisasjon har TYR det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe. Som interesseorganisasjon jobber TYR aktivt for å bedre de økonomiske vilkårene for våre medlemmer.
Da en av våre avlsforskere slutter søker vi

Avlsforsker

Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen er i sterk vekst og TYR har ansvar for et stadig mer omfattende avlsarbeid på kjøttfe. Vårt mål er å utvikle avlsarbeidet slik at vi til enhver tid kan tilby den beste genetikken til norske storfekjøttprodusenter.
TYR utvikler kontinuerlig vårt avlsprogram og modeller for å estimere avlsverdier for nye og eksisterende egenskaper. Vi er engasjert i flere forskningsprosjekter og for tiden jobber vi blant annet med å implementere genomisk seleksjon i vårt avlsprogram.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Vi søker en avlsforsker med høy kompetanse på genetikk og avlsarbeid der hovedoppgavene vil være:

  • Forskning og statistikk på eksisterende og nye egenskaper, herunder rutinemessig beregning av avlsverdier på norsk kjøttfe
  • Bidra i drift og utvikling av det løpende avls- og forskningsarbeidet på kjøttfe i Norge
  • Delta i pågående forskningsprosjekter, samt bidra til initiering av nye prosjekter
  • Være med i utviklingen av genomiske avlsverdier for våre raser
  • Delta i faglige nasjonale og internasjonale fora for å utvikle avlsarbeidet i TYR
  • Være saksbehandler i forskningsrelaterte saker i styret og administrasjonen

Vi søker en kvalifisert person med MSc- eller PhD innen genetikk og avl. Vedkommende må ha gode programmeringsferdigheter innenfor aktuelle verktøy.

Personen vi søker må være nysgjerrig og se muligheter. Videre må vedkommende ha gode samarbeid- og kommunikasjonsferdigheter, og god evne til å relatere teori til praktisk avlsarbeid.

Søker må kunne snakke et skandinavisk språk og ha god engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Hvis du nyter utfordringer og arbeider innen genetikk og avl, tilbyr TYR muligheter for personlig og faglig utvikling i en voksende organisasjon. Som en del av teamet vårt vil du bli sittende sammen med forskere i avlsorganisasjonene Geno og Norsvin, ved Senter for avl og bioteknologi i Hamar. Kontorsted er Storhamargata 44, Hamar.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Per-Sigve Lien, tlf 90772858.

Kortfattet søknad med CV sendes til tyr@tyr.no eller til TYR, Pb 4211, 2307 Hamar innen 10. mai 2021.