Leder

Avls- og forskningssjef

Fulltid

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for storfeprodusenter i Norge, og har ca 2000 medlemmer. Vårt hovedkontor er ved Senter for avl og bioteknologi i Hamar der vi er samlokalisert med Geno og Norsvin. Som avlsorganisasjon har TYR det nasjonale ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe, der vår fenotypeteststasjon er lokalisert til Staur Gård i Stange.
Som interesseorganisasjon jobber TYR aktivt for å bedre de økonomiske vilkårene for våre medlemmer.

Til nyopprettet stilling søker vi:

Avls- og forskningssjef

Den spesialiserte storfekjøttproduksjonen er i sterk vekst og TYR har ansvar for et stadig mer omfattende avlsarbeid på kjøttfe. Vårt mål er å utvikle avlsarbeidet slik at vi til enhver tid kan tilby den beste genetikken til norske storfekjøttprodusenter. Avls- og forskningssjefen har det overordnede ansvaret for avl og forskning på kjøttfe i Norge.
Leder av avdelingen har hovedansvar for drift og utvikling av avlsarbeidet på kjøttfe, som gjennomføres av avlskonsulenter og avlsforskere i avdelingen. Lederen har et sentralt ansvar for å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter innenfor kjøttfeavl, samt søke samarbeid nasjonalt og internasjonalt for å utvikle avlsarbeidet. Vi søker en avls- og forskningssjef som er strategisk og nyskapende med sterkt fokus på muligheter og utfordringer i kjøttfeavlen og storfekjøttproduksjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Lede avl- og forskningsarbeidet i organisasjonen.
 • Ha hovedansvaret for drift og utvikling av det løpende avls- og forskningsarbeidet på
  kjøttfe i Norge
 • Ha hovedansvaret for å initiere og gjennomføre forsknings- og avlsrelaterte prosjekter i TYR og/eller sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Utarbeide tydelige mål for avls- og forskningsarbeidet og sikre gjennomføringskraft
  innenfor de mål som er satt.
 • Være en tydelig leder med gode kommunikasjonsevner og naturlig autoritet.
 • Bidra til å utvikle TYRs strategi og forretningsområder.
 • Jobbe for å utvikle gode relasjoner, både internt og eksternt, samt bidra til samarbeid
  mellom ulike interessentgrupper mot felles mål.
 • Ha høye ambisjoner på vegne av organisasjonen både når det gjelder kommersiell
  utvikling og utvikling innen avl og forskning.

Vi søker en kvalifisert person med høyere husdyrfaglig utdanning, helst innen avl og genetikk.
Søkeren bør ha relevant arbeidserfaring og god kunnskap om norsk landbruk og landbrukets organisasjoner generelt. Vi ønsker en resultatorientert og ansvarsbevisst person med tydelige strategiske evner og god gjennomføringskraft. Søker må ha god engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Kontorsted er Storhamargata 44, Hamar, hvor vi er en del av et sterkt fagmiljø med Geno og Norsvin. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Per-Sigve Lien, tlf 90772858.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest til tyr@tyr.no eller til TYR, Pb 4211, 2307 Hamar .