Leder

Arbeidsleder innen husdyrproduksjon – storfe

Fulltid

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Om stillingen:

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig en fast heltidsstilling som arbeidsleder innen husdyrproduksjon. Stillingen er leder for storfeavdelingen.
Senterets hovedoppgaver er knyttet til forskning- og utdanningsoppgaver innen bl.a.husdyrfag, veterinær-medisin og landbruk- og fôrteknologi. Til tider kan stillingen også kreve arbeidsoppgaver ved senterets øvrige avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av storfeavdelingen.
 • Lede og motivere medarbeiderne til samarbeid og målrettet innsats.
 • Videreutvikle avdelingen i tråd med senterets strategi.
 • Ansvar for bemanningsplaner, turnus, oppgavefordeling, avdelingens økonomi, personal, dyr og utstyr.
 • Ansvar for undervisning- og forskningsaktiviteter.
 • Ansvar for oppfølging og rapportering av forsøksdata.
 • Tidvis deltakelse i praktisk drift av avdelingen.

Kompetanse:

Faglig kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning på høgskole eller universitet på minimum master-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Vi vil helst finne en person som kan alt, men vi vet at det er ikke realistisk. Kjenner du deg igjen i punktene under kan det hende at vi har en fantastisk arbeidsplass ledig til deg.

Det kreves:

 • Erfaring innen husdyrproduksjon med hovedvekt på storfe.
 • Ledererfaring med personalansvar.
 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og avansert teknologi innenfor husdyrproduksjon (f.eks. Office, Delpro, Husdyrkontroll, AMS eller tilsvarende).
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk samt god fremstillingsevne på engelsk.
 • Sertifikat klasse B og T.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring i besetningsmanagement med hovedvekt på storfe.
 • Relevant erfaring med forskningsrelaterte oppgaver.
 • Relevant erfaring innen opplæring, undervisning og veiledning.
 • Erfaring med administrative systemer (f.eks. økonomistyringssystemer).

Personlige egenskaper:

 • Du er tydelig og synlig som arbeidsleder og motiverer til felles innsats i alle ledd.
 • Du involverer og har god gjennomføringsevne.
 • Du er sterk, klar og tydelig når du kommuniserer med andre.
 • Du er modig og har en likende lederstil overfor både ansatte, interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Du tar initiativ og er løsningsorientert.
 • Du har lyst til å arbeide i et miljø i stadig utvikling med moderne husdyrproduksjon i sentrum.
 • Du er systematisk, strukturert og har gode planleggingsevner.

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger:

Stillingen innplasseres i stillingskode Overingeniør Kode 1087 Ltr. 54-60 (NOK 482.200 – 535.200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved Seksjonssjef Birgitte Mosveen +47 48249080 eller senterleder Irma Oskam +4792613775

Informasjon til søkere

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 22.08.20

Om avdelingen:

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekraftuniversitet.

SHF er en essensiell infrastruktur for forsknings- og utdanningsaktiviteter innen fagområdene som bl.a veterinærmedisin, husdyrfag, ernæring og landbruk- og fôrteknologi. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no