Annet

Agronom Bymiljøetaten

Fulltid

Oslo Kommune Bymiljøetaten

Agronom – Øyer og kulturlandskap

Bymiljøetaten, Skog og landskapsavdelingen, har forvaltnings- og driftsansvar for kommunens 162 000 dekar store skog og jordeiendom i marka og på øyene. Seksjon for øyer og kulturlandskap består av 16 personer og har ansvaret for drift og utvikling av Nordre Lindeberg gård, Bogstad besøksgård, kommunens øyer og planteskole for produksjon av store bytrær. På Nordre Lindeberg gård har vi ledig stilling som agronom/fagarbeider. Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og et allsidig husdyrhold med 30 tonn i melkekvote. Nordre Lindeberg gård er også en besøksgård som årlig tar i mot ca. 3500-400 besøkende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for husdyrhold med tilhørende melkeproduksjon på Nordre Lindeberg gård
 • Drift av jordbruksarealer, fulldyrket og beiter
 • Ta del i gårdens allsidige tjenestetilbud
 • Arbeidsledelse innen eget ansvarsområde
 • Vedlikehold av driftsbygg, maskiner og utstyr
 • Faglig innspill til årshjul og formidling/presentasjon
 • Kunne delta i arbeid på tvers av fagmiljøene
 • Arbeidsledelse innen eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning- Naturbruk
 • Utdanningsnivå: Fagskole/fagbrev (2 år), Agronom VK3, Bachelor i agronomi/landbruksteknikk
 • Førerkort minimum klasse BE og traktor klasse T- kode 141
 • Gode kunnskaper om vedlikehold og reparasjoner av landbruksmaskiner
 • Må kunne arbeide med både dyr og maskiner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • Fortrolig med bruk av pc

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse for landbruk med plante-, husdyrproduksjon og maskiner
 • Du er ryddig, pålitelig, systematisk og fleksibel
 • Du arbeider selvstendig og er løsningsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • En variert arbeidsdag med gode kollegaer og hvor ingen dager er like
 • Vakter etter oppsatt plan enten fra kl. 07.00-14.30 eller fra kl.12.30 til 20.00
 • Lønnes som fagarbeider ltr. 26-36 (kr 439 600 – 509 000) eller spesialarbeider ltr. 24-36 (kr 430 200 – 509 000 ). Innplassering etter dokumentert fagbrev, ansiennitet og utdannelse. All offentlig og privat praksis godskrives. I tillegg utbetales fastlønnstillegg.
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Tjenestebolig kan stilles til disposisjon
 • Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju

Søknadsfrist: 25.08.2019