Leder

Agronom – Driftsleder Jordbruk

Fulltid

Løvenskiold-Vækerø

Løvenskiold-Vækerø er et ekspansivt og fremtidsrettet konsern med 371 års historie. Virksomheten omfatter Løvenskiold Handel – MAXBO, Løvenskiold Eiendom, Løvenskiold Skog.
Utnyttelse av skogressursen har gjennom hele konsernets historie vært svært viktig. Les mer på www.lovenskiold.no/skog/

Løvenskiold Skog forvalter store skog- og jordbrukseiendommer rundt Oslo. Det driftes et aktivt jordbruk med 5 000 da med korn, gress og beiter, samt 200 storfe. Jordbruket har en moderne og robust maskinpark, korntørker og nytt og moderne fjøs. Eiendommen er på 430 000 da skog hvor det årlig avvirkes rundt 70 000 m³ tømmer. På eiendommen forvaltes en stor bygningsmasse med tilsammen 300 hytter og boliger til utleie.
Vi legger stor vekt på å være en ansvarlig, profesjonell og langsiktig eier.

Driftsleder vil ha ansvar for planlegging, gjennomføring og forvaltning av jordbruket på eiendommen. Du må kunne tenke helhetlig og kunne prioritere både ut fra faglige, ressurs- og bedriftsøkonomiske perspektiv.
Driftsleder må være fremoverlent, samarbeidsorientert, handlekraftig og periodevis tåle store arbeidsmengder. Nysgjerrighet og interesse for kontinuerlig å utvikle jordbruket og virksomheten er avgjørende for å lykkes.

Rollen innebærer tett samarbeid med andre virksomheter i Løvenskiold Skog, relevante fagmyndigheter og samarbeidspartnere.

Stillingen er i hovedsak operativ, men noe administrativt arbeid må påregnes. Jordbruket driftes i Oslo, Bærum og Nittedal, med driftssenter på Fossum i Bærum.
Driftsleder rapporterer til Skogsjef.

Driftsleders hovedoppgaver:

 • Daglig drift av jordbruket
 • Planlegging og gjennomføring av eiendommens jordbruksaktiviteter, herunder:
  – Kornproduksjon
  – Fôrproduksjon
  – Spesialisert kjøttproduksjon
 • Ledelse av mannskaper i jordbruket
 • Drift og vedlikehold av egen maskinpark, driftsbygninger, verksted og korntørker
 • Utarbeidelse av søknader, rapportering og dokumentasjon

Rett person er agronom og har arbeidserfaring fra større jordbruksvirksomhet. IT kunnskaper og erfaring i bruk av moderne landbruksmaskiner og utstyr er viktig.

For å lykkes i stillingen må du være ryddig, tydelig, løsningsorientert og oppriktig opptatt av jordbruk og menneskene rundt deg. Der andre ser begrensninger og utfordringer, ser du løsninger og muligheter. Du har øye for det lille ekstra i forhold gode løsninger og valg både i planlegging og utførelse.

Vi tilbyr:

 • Utvikling og drift av en av Norges største landbruksvirksomheter
 • En spennende stilling med varierte arbeidsdager
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med bolig

Søknader vil bli vurdert løpende, kun elektroniske søknader vil bli vurdert.