Agronom

Agronom – Driftsleder Jordbruk

Fulltid

Løvenskiold

Løvenskiold-Vækerø er et ekspansivt og fremtidsrettet konsern med 372 års historie. Virksomheten omfatter Løvenskiold Handel – MAXBO, Løvenskiold Eiendom og Løvenskiold Skog. Utnyttelse av skogressursen har gjennom hele konsernets historie vært svært viktig. Les mer på www.lovenskiold.no/skog/

Løvenskiold Skog forvalter store skog- og jordbrukseiendommer rundt Oslo. Jordbruket drifter til sammen 4 900 dekar med produksjonene korn, gras og beiter. Husdyrproduksjonen består av 240 storfe. Det utøves et aktivt og moderne jordbruk med topp moderne arbeidsutstyr. I tillegg til jordbruk og skogbruk drives det utmarksaktiviteter og utleie av hytter og boliger. Vi legger stor vekt på å være en ansvarlig, profesjonell og langsiktig eier.

Agronom -Driftsleder Jordbruk

Driftsleder vil ha ansvar for planlegging, gjennomføring og forvaltning av jordbruket på eiendommen. Du må kunne tenke helhetlig og kunne prioritere både ut fra faglige, ressurs- og bedriftsøkonomiske perspektiv.
Driftsleder må være fremoverlent, samarbeidsorientert, handlekraftig og periodevis tåle store arbeidsmengder. Nysgjerrighet og interesse for kontinuerlig å utvikle jordbruket og virksomheten er avgjørende for å lykkes.


Rollen innebærer tett samarbeid med andre virksomheter i Løvenskiold Skog, relevante fagmyndigheter og samarbeidspartnere. Stillingen er i hovedsak operativ, men noe administrativt arbeid må regnes med. Jordbruket driftes i Oslo, Bærum og Nittedal, med driftssenter på Fossum i Bærum. Driftsleder rapporterer til Skogsjef.

Driftsleders hovedoppgaver:

 • Daglig drift av jordbruket
 • Planlegging og gjennomføring eiendommens jordbruksaktiviteter, herunder:
  • Kornproduksjon
  • Fôrproduksjon
  • Spesialisert kjøttproduksjon
 • Ledelse av mannskaper i jordbruket
 • Drift og vedlikehold av egen maskinpark, driftsbygninger, verksted og korntørker
 • Utarbeidelse av søknader, rapportering og dokumentasjon

Rett person er agronom og har arbeidserfaring fra større jordbruksvirksomhet. IT kunnskaper og erfaring i bruk av moderne landbruksmaskiner og utstyr er viktig.
For å lykkes i stillingen må du være ryddig, tydelig, løsningsorientert og oppriktig opptatt av jordbruk og menneskene rundt deg. Der andre ser begrensninger og utfordringer, ser du løsninger og muligheter. Du har øye for det lille ekstra i forhold gode løsninger og valg både i planlegging og utførelse.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med å utvikle og drifte en av Norges største landbruksvirksomheter
 • En spennende stilling med varierte arbeidsdager
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med bolig

Søknader vil bli vurdert løpende. Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Skogsjef, Carl Gustaf Rye-Florentz
Mobil: 913 18 391
E-post: skog@lovenskiold.no