Agronom

Agronom Bogstad gård

Fulltid

Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Bogstad gård er økologisk drevet med 652 daa fulldyrka jord, 55 daa overflatedyrka jord og 515 daa innmarksbeiter. Gården produserer i hovedsak grovfôr og korn i vekstskifte. Til kulturlandskapspleie holdes storfe, sau, geit og noen hester. Gårdens arealer inngår i satsingen Utvalgte kulturlandskap(UKL) i jordbruket, både i Sørkedalen og på Nordmarksplassene. Bogstad gård ønsker å ta i bruk regenerative metoder for å styrke jordhelse og bærekraft i sin drift. Gården driftes også som besøksgård med formidling til skoler og barnehager.

Bymiljøetaten søker nå agronom/spesialarbeider til spennende stilling på Bogstad gård i Sørkedalen. Vi ønsker deg som kan bistå i driften av jordbruks-, beitearealer, vedlikehold av gårdens maskinpark og husdyrproduksjon.

Bymiljøetaten søker agronom til Bogstad gård

Arbeidsoppgaver
 • Drift av jordbruksarealer
 • Lage dyrkings-, skjøtsels-, beite-planer i samråd med driftsleder
 • Vedlikehold av driftsbygg, maskiner og utstyr
 • Vedlikehold av grøntområder/friarealer og badeplass
 • Diverse anleggsrelaterte arbeidsoppgaver og veivedlikehold, brøyting og strøing
 • Delta i husdyrproduksjon
 • Oppfølging av kvalitetssystemet i landbruket (KSL)
 • Opplæring av sesongansatte
 • Hovedansvarsområdene til stillingen kan endres og andre oppgaver tilkomme.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen agronomi/landbruksteknikk
 • Annen utdanning/erfaring som gir tilsvarende realkompetanse kan vurderes
 • Erfaring med landbruk, maskiner, vedlikehold og husdyr
 • God fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse BE og T
Personlige egenskaper
 • Forståelse for HMS
 • Engasjert, nysgjerrig og løsnings orientert
 • Arbeidsom, fleksibel og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved vurdering av søkere
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling, kursing og oppdatering innen fagfeltet
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Arbeidstiden er 37,5 timer pr uke
 • Stillingen avlønnes som fagarbeider i lønnstrinn 18-28 (for tiden kr 440 050 – 490 100) eller spesialarbeider ltr. 13-25 (for tiden kr 419 550 – kr 474 300).
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Mulighet for tjenestebolig
 • Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju

Stillingen som agronom/spesialarbeider inngår i seksjon Øyer og kulturlandskap og rapporterer til driftsleder Bogstad gård.

Bymiljøetaten er en etat med cirka 800 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.

Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.