Fagdirektør / Seniorrådgiver

2 fagdirektører/seniorrådgivere til seksjon for jordbrukspolitikk i Landbruks- og matdepartementet

Fulltid

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.Landbrukspolitisk avdeling har fagansvar for jordbruksavtalen og reindriftsavtalen, de årlige forhandlingene av disse og for utforming og utvikling av norsk landbrukspolitikk. Arbeid med næringsutvikling og miljøspørsmål er også sentralt. Forvaltning av importvernet på landbruksområdet og rammevilkår for næringsmiddelindustrien inngår også i avdelingens ansvarsområde. Avdelinga har videre ansvar for samarbeid med flere internasjonale organisasjoner og for forhandlinger på disse områdene.Seksjon jordbrukspolitikk har ansvar for jordbruksavtalen og de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og utredninger i forbindelse med dette. Seksjonen har ansvar for tilskuddsordninger for kjøtt, egg, melk, korn, grønnsaker, ull, frukt og bær. Seksjonen har også ansvar for etatsstyring av Landbruksdirektoratet, matvareberedskap, husdyrkonsesjon, markedsbalansering, kvoteordningen og prisutjevningsordningen for melk.

Om stillingene:

Begge stillingene vil jobbe med seksjonens hovedarbeidsområder. Den ene stillingen vil ha hovedansvaret for etatsstyringen av Landbruksdirektoratet.

Du får jobbe med:

 • Politikk- og virkemiddelutforming, regelverksutvikling og enkeltsaksbehandling på seksjonens ansvarsområder.
 • Følge utviklingen i jordbruket, analysere rammevilkår og konsekvenser av tiltak og bidra til utvikling av jordbrukspolitikken.
 • Seksjonens hovedarbeidsområder: Jordbruksavtalen og de årlige jordbruksforhandlingene, herunder arbeid med pristilskudd og produksjonstilskudd for kjøtt, egg, melk, korn, grønnsaker, ull, frukt og bær.
 • Andre aktuelle ansvarsområder for stillingen: Matvareberedskap, husdyrkonsesjon, markedsbalansering, kvoteordningen for melk og prisutjevningsordningen for melk.
 • Samarbeid med andre seksjoner og avdelinger i departementet.
 • Kontakt med politisk ledelse, andre departement, underliggende etater, andre institusjoner, eksterne aktører og organisasjoner.

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde vil også kunne være aktuelt.

Vi søker deg med følgende utdannelse og erfaring:

Nødvendig kompetanse for begge stillingene:

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå
 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid i sektoren

Nødvendig kompetanse for stilling 1 – For vår fremtidige seniorrådgiver/fagdirektør vil kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk være et krav.

Ønskelig kompetanse for begge stillingene:

 • Relevant kompetanse innen fagfeltene stillingene dekker som f.eks. samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.
 • For begge stillingene er det ønskelig med kjennskap til arbeid under politisk ledelse.

Ønskelig kompetanse for stilling 2 – For vår fremtidige seniorrådgiver/fagdirektør med ansvar for etatsstyring er det ønskelig med erfaring fra, kjennskap til eller interesse for etatsstyring. I tillegg vil kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk bli tillagt vekt.

Krav til personlige egenskaper for begge stillingene:

 • Gode analytiske evner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Engasjement
 • Interesse for landbrukspolitiske problemstillinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Staten er opptatt av mangfold, og vi i Landbruks- og matdepartementet oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm. inkluderingsdugnaden.

LMD tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø
 • Et sosialt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse

Les mer om å jobbe i LMD

Lønn: Stillingene fagdiretør og seniorrådgiver lønnes mellom 600 000 – 900 000.  Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt seksjonsleder Nils Øyvind Bergset, mob.tlf. 416 39 567 / Nils-Oyvind.Bergset@lmd.dep.no om du har spørsmål til stillingene.

Søknadsfrist for stillingene er 18. mai 2022 men blir vudert fortløpende.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk ved å benytte seg av lenken på denne siden.

Om du ønsker å reservere deg fra offentlig søkeliste må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om du ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkeliste utformes.