Avdelingsleder

2 avdelingsledere naturbruk Hvam videregående skole

Fulltid

Hvam Videregående skole

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.  Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i eventuelle nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.

Vil du være med å utvikle naturbruk på Hvam vgs?

Vi er en av landets største og mest moderne videregående skoler innen programområdet.

Vi ønsker å styrke den pedagogiske ledelsen, og har ledig 2 hele faste stillinger som avdelingsleder på utdanningsprogrammet naturbruk. En av stillingene vi ha ansvar for skolens husdyrproduksjoner, mens den andre vil ha ansvar for jordbruket. Vi har de siste årene gjort store investeringer i utstyr og det skal bygges nytt grisehus, samt at fjøs og hønsehus skal moderniseres i løpet av 2023.  Våre nye avdelingsledere vil inngå i et team som i tett samarbeid skal dekke alle områder innen utdanningsprogrammet

Skolen ligger i Nes kommune i tidligere Akershus, nå Viken. I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. Tilbudene i energi- og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet for spesiell studiekompetanse. Hvam videregående skole har et svært godt skolemiljø, oppdatert utstyrsnivå og ligger i et vakkert kulturlandskap med fritt utsyn til alle kanter.

Hvam videregående skole har i dag ca 530 elevplasser og 140 ansatte, og et eget internat med plass til 90 elever. Skolen besitter i tillegg en jordbrukseiendom på 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog, et parkområde på ca 100 dekar, samt en egen 9-hulls golfbane, som benyttes i opplæringen og for allmennheten. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam videregående skole flere fagskoletilbud innen naturbruk.

Skolen har fokus på bærekraftig utvikling, er Universitetsskole knyttet til NMBU og er Miljøfyrtårnsertifisert.

For mer informasjon om skolen, se viken.no/hvam-vgs

Arbeidsoppgaver

 • faglig og pedagogisk ledelse av egen avdeling
 • personal- og økonomiansvar for egen avdeling
 • inngå i skolens ledergruppe
 • delta i skolens satsing på bærekraftig utvikling
 • delta i skolens arbeid med pedagogisk utvikling.
 • undervisning kan bli tillagt stillingene
 • andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • gjerne videreutdanning innen ledelse
 • lederegenskaper og erfaring fra skole er ønskelig
 • god kjennskap til digitale verktøy og evne til å sette seg inn i nye verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

 • evne og lyst til å videreutvikle skolen som en lærende organisasjon
 • opptatt av faglig-pedagogisk utviklingsarbeid
 • evne til å skape gode relasjoner til elever og kolleger
 • evne til å arbeide målrettet, systematisk og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • godt humør og en positiv innstilling

personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et trivelig og positivt arbeidsmiljø
 • en utviklingsorientert ledergruppe
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.